دسته‌بندی نشده

چشم انداز لیزینگ کارآمد

چشم انداز لیزینگ کارآمد برترین برند ملی در حوزه عملیات لیزینگ با تمرکز بر توسعه و ارائه خدمات آنلاین با هدف ورود به بازارهای نوین سودآور ارزش های برند لیزینگ کارآمد : تمرکز بر آموزش مداوم رهبری کارگروهی اخلاق تجاری  توسعه سازی  مشتری مداری