اطلاعات تماس
آدرس:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، خیابان شهید لطفی، پلاک 71، طبقه دوم و سوم

صندوق پستی:

info@karamadleasing.com

تلفن:

۰۲۱-۸۸۴۹۳۱۱۸-۲۲