لیزینگ کالاها و تجهیزات سرمایه‌ای بادوام 

شرایط اعطای تسهیلات در بخش لیزینگ کالاها و تجهیزات سرمایه‌ای بادوام 

شرایط عمومی 

 • -تسهیلات این بخش در جهت گسترش و توسعه فعالیت‌های متقاضی ارائه می‌گردد.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی می‌بایست دارای حداقل ۳ سال فعالیت مستمر و صورت‌های مالی حسابرسی شده قابل‌قبول باشند.
 • حداکثر تسهیلات پرداختی در این بخش ۷۰% ارزش کالای موردتقاضا بر اساس براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری و یا قیمت متعارف و بر اساس توانمندی متقاضی می‌باشد.
 • مدت بازپرداخت اقساط متناسب با ظرفیت و توانمندی متقاضی حداکثر تا ۴۸ ماه تعیین می‌گردد.
 • متقاضی در زمان پذیرش می‌بایست فاقد هرگونه چک برگشتی و یا بدهی معوق به سیستم مالی و اعتباری کشور باشد.

شرایط اختصاصی

اشخاص حقیقی

 • ارائه مستندات هویتی، درآمدی و سکونتی و گواهی ثبت‌نام در سامانه ثنا
 • سایر مدارک حسب بررسی و اعتبارسنجی بر اساس ظرفیت و توانمندی متقاضی اخذ خواهد شد.

اشخاص حقوقی

 • ارائه مدارک شرکت (اساسنامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات مفاصا حساب بیمه و مالیات)
 • صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ سال آخر و تراز آزمایش سال جاری
 • مستندات هویتی صاحبان امضا مجاز به همراه گواهی امضا محضری
 • مستندات شغلی ازجمله: پروانه فعالیت و بهره‌برداری گواهی فعالیت صنعتی
 • سایر مدارک حسب بررسی اعتباری و اهلیت متقاضی بر اساس پتانسیل و ظرفیت متقاضی اخذ خواهد شد.
طراحی و اجرا: سایت طراحان