لیزینگ خودرو های تجاری

شرایط اعطای تسهیلات در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای (خودرو تجاری)

تسهیلات این بخش به‌منظور نوسازی و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای (صرفاً بار) به متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت ارائه می‌گردد.

شرایط اختصاصی

اشخاص حقیقی:

 • ارائه مدارک هویتی اعم از شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه پایه ۱
 • مدارک سکونتی شامل سند ملکی یا اجاره‌نامه معتبر و رسمی
 • مدارک درآمدی شامل کارت هوشمند راننده، گزارش پیمایش یک سال اخیر، معادل حساب ۳ ماه آخر ، پرینت حساب سر ماه آخر و ارائه بارنامه
 • سقف تسهیلات بر اساس اهلیت و ظرفیت متقاضی و متناسب با نوع و مدل خودروی مورد درخواست تا ۷۰% ارزش واقعی خودرو می‌باشد و مدت بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماه و بر اساس توانمندی و ظرفیت متقاضی می‌باشد.
 • سن متقاضی حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶۵ سال می‌باشد. (برای متقاضیان بالای ۶۵ سال صدور بیمه عمر و مانده بدهی به ذینفعی لییزینگ الزامی است).
 • متقاضی بایستی فاقد هرگونه چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم مالی و اعتباری کشور باشد.
 • مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و انضباط مالی در پرداخت تسهیلات در میزان تسهیلات تخصیصی تأثیرگذار می‌باشد.

اشخاص حقوقی:

 • ارائه مدارک ثبتی شرکت (حمل‌ونقل) مفاصا حساب بیمه و مالیات،صورت‌های مالی حسابرسی شده سود ده ۳ سال آخر، اساسنامه، آگهی تأسیس یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات سرمایه
 • مدارک هویتی صاحبان امضا مجاز به همراه گواهی امضا محضری و ارائه گواهی ثبت‌نام در سامانه ثنا
 • سایر مستندات حسب بررسی اعتباری متقاضی و بر اساس اهلیت و ظرفیت از متقاضی اخذ خواهد شد.
 • سقف تسهیلات اعطایی حداکثر ۷۰% ارزش واقعی خودرو بر اساس فاکتور فروش کارخانه و یا گزارش کارشناسایی رسمی دادگستری می باشد.
 • مدت بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه بر اساس توانمندی متقاضی تعیین خواهد شد.
طراحی و اجرا: سایت طراحان