لیزینگ تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

شرایط اعطای تسهیلات در بخش تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و بیمارستانی

تسهیلات این بخش به‌منظور توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیز این مراکز به فناوری‌های روز و پیشرفته ارائه می‌گردد که شامل انواع تجهیزات کلینیکی و بیمارستانی ازجمله دستگاه رادیوتراپی، لیزرهای پیشرفته پزشکی، تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات پزشکی هسته‌ای و دستگاه‌های آزمایشگاهی

شرایط عمومی

  • سقف تسهیلات اعطای حداکثر ۷۰% ارزش واقعی تجهیزات بر اساس فاکتور رسمی و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
  • ارائه مستندات هویتی، درآمدی و سکونتی، مجوز فعالیت، پروانه مطب و پروانه پزشکی جهت متقاضیان حقیقی الزامی می‌باشد.
  • ارائه مدارک ثبتی شرکت (مرکز درمانی)، مفاصاحساب بیمه و مالیات،صورت‌های مالی حسابرسی شده سود ده ۳ سال آخر و پروانه‌های بهره‌برداری جهت متقاضیان حقوقی الزامی است.
  • ارائه گواهی ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت متقاضیان حقیقی و حقوقی الزامی است.
  • سایر مستندات و مدارک پس از اعتبار سنجی متقاضی و بر اساس اهلیت و ظرفیت متقاضی اعلام و اخذ خواهد شد.
طراحی و اجرا: سایت طراحان